مقالات آموزشی کبابی گلپایگانی

مقالات

بسمه تعالی
روابط بازرگانی وسیاست جمهوری اسلامی در حال حاضر یکی از ابعاد مهم روابط بین المللی ایران به شمار می آید .هرچندبحث این روابط از حیطه وظایف شغلی ما بدور است اماتاًکید وتاًییددر احیای صنایع کوچک وبزرگ را لازم الاجرا می نماید،یکی از صنایع بزرگ فرهنگی ،اقتصادی وخدماتی که حائزاهمیت است و میتواند در جلب وگسترش توریسم وایجاد منبع ارزی  نقش موثری داشته باشد.صنعت هتل داری و رستوران داری موسسات وشرکتهای دولتی وغیردولتی که دارای ویژگیهایی در راستای خدمات رسانی هستند ،مسئولین ودست اندرکاران این حرفه رابرآن میدارد تادرموقعیت  های خاص بازسازی اقتصادی کشورو احیای آن  خصوصادر هتل های بین المللی ودیگر واحدهای  پذیرا ،بطور جدی وروزافزون با استفاده از اصول وتکنیک های پیشرفته مورد توجه قرار دهند. بنابراین اینجانب بابرنامه ریزی در زمینه آموزش طبخ صحیح غذاهایی که در هتل هاورستوران ها سرو  میشود را،توسط متخصصین مجرب این حرفه اقدام به تالیف وترجمه  وانتشار کتابهای مفید،جهت اجرای اهداف مهم این صنعت به دور ازتئوری های شرق وغرب نموده  ودرنظردارم که درزمینه های  پذیرایی ازمیهماناناز  نظر علمی وحرفه ای ودر پاسخگویی به ارائه سرویس های مختلف پذیرایی متداول جهان تدابیر جدیدی بیاندیشم.این کتاب برای تسلط هرچه بیشتر سرآشپزها ومیزبانان محترم هتل ها ورستورانهای مختلف کشور می باشد وهیچکونه رابطه ای با فرهنگ شرق وغرب ندارد.
نکات اساسی درموردطبخ غذا:
درهتل ها ورستوران های عالی ودارای کیفیت بالا در قسمت آشپزخانه یک سرآشپزاز کلیه کارکنان حقوق بیشتری میگیرد.نقش اصلی وی طرز صحیح  طبخ غذا ودورچین آن واطمینان از طبخ غذاوخشنودی میهمانان می باشد.غذاخوردن دریک رستوران خوب ،نزدما ایرانیان عملی است که درموقعیت های به خصوصی انجام میگیردواین افراد هستند  که درحال برگزاری مراسمات دوستان وهمکاران خود راجهت سروغذادعوت می کنند .شما می توانید این موقعیت راباطبخ درست غذا وموارد موردنیاز انها را آماده کنید.دریک غذاهرچقدر که مواد اولیه آن  تازه باشد ولی آشپز نتواندآن رابه درستی طبخ کند زحماتی که برای آن کشیده شده است نتیجه ای نخواهد داشت.وقتی آشپزموقع طبخ غذا سلیقه به خرج ندهد هم مدیر رستوران وهتل وهم میهمانان ناراضی هستند .میهمانان دیگر به آن هتل باز نخواهند گشت ،ضمن اینکه تبلیغات سوء هم خواهد داشت.آشپز آموزش دیده باید تفاوت میان طبخ غذای خوب وبد رابداندوبایدروش طبخ کلیه غذاهای ایرانی که درهتل ها ورستوران ها سرو میشود رابداند.در رستوران ها وهتل های دنیا کلیه آشپزهای که در آن کارمیکنندباید مدرک قبولی آن رشته راداشته باشند ولی در ایران اینطورنیست، درصورتی که درحال حاضر مراکز آموزشی فنی وحرفه ای آموزش لازم به صورت عملی وتئوری رابه هنرجویان خود میدهندودر صورت قبولی دیپلم آشپزی برای آن شخص صادر میشود
۱٫سرآشپز یا سرپرست آشپزخانه
مهمترین وظایف سرآشپز نظارت دقیق برکلیه آشپزخانه وپرسنل ومواد غذایی می باشد.
نظارت کامل بهداشتی کارکنان آشپزخانه ازجمله روپوش،پیش بند،کلاه،دستکش وکفش مخصوص آشپزخانه
سرکشی دقیق به کارکنان آشپزخانه مثلا شستشوی ظروف
نظارت دقیق برنوع جنسی که وارد آشپزخانه میشود از جمله گوشت ،مرغ و اجناس که  تاریخ دار هستند.
وقتی میان کارکنان در قسمتی از آشپزخانه مسئله ای ایجاد شود باید میانجیگری کرده ومشکلات حل نشدنی رابه مدیر مسئول گزارش داد
ووظایف متفرقه ای رابین کارکنان آشپزخانه ایجادکرد.
در ساعت های سرو غذا ازآمادگی وکیفیت غذا با سرپرست رستوران هماهنگی لازم رابه عمل بیاورد مثلا یک غذا ممکن است موقع نهار هنوز پخته نشده باشد،
سرآشپزبایدبرا کشیدن غذا نظارت کامل داشته باشد.
سر آشپزنباید از اینکه ،میهمانی غذایی را که به گارسون سفارش داده است، پس بفرستد وغذای دیگری راسفارش دهد،ناراحت شود.
سرآشپز ماهرباید بداندکه کدام غذا برای کدام میهمان مفید است مثلا بعضی از میهمانان می گویند فلان بیماری رادارم کدام غذا برایم خوب است.
در کشورهای خارجی نداشتن غذادرمنو به معنای ناشایسته ترین رفتار محسوب میشود

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
سفارش غذا
آدرس